CHUYỂN ĐỔI BẤT CỨ ĐỊNH DẠNG NÀO THẬT DỄ DÀNG

 • Step 1

  Kéo và thả tập tin vào vùng làm việc của ứng dụng.

 • Step 2

  Chọn định dạng đầu ra mong muốn của bạn.

 • Step 3

  Nhấp vào nút Chuyển đổi để bắt đầu quá trình chuyển đổi.

 • Step 4

  Nhấp vào nút Tải về để lưu các tập tin đã chuyển đổi của bạn