JAK ZMĚNIT JAKÝKOLIV SOUBOR FORMÁT S EASE

 • Step 1

  Přetáhněte soubory do pracovní oblasti aplikace.

 • Step 2

  Vyberte požadovaný výstupní formát.

 • Step 3

  Klepnutím na tlačítko Převést spusťte proces.

 • Step 4

  Klepnutím na tlačítko DOWNLOAD uložte převedené soubory